Co to są pomiary batymetryczne?

8 mar, 2023 | Blog, Geodezja w hydrologii

Pomiary batymetryczne to pomiary głębokości wód morskich, jeziornych lub rzecznych. Są one wykonywane za pomocą specjalistycznego sprzętu, takiego jak echosondy, sonary czy lidary, które pozwalają na określenie głębokości wody w różnych punktach danego obszaru.

Pomiary batymetryczne są często wykorzystywane przy projektowaniu infrastruktury wodnej, takiej jak porty, kanały, zbiorniki retencyjne czy elektrownie wodne. Pomiary te pozwalają na dokładne zmapowanie dna wody, co jest niezbędne do określenia odpowiedniego projektu oraz zabezpieczenia przed zagrożeniem powodziowym.

Pomiary batymetryczne są również ważne dla nauk oceanograficznych i hydrologicznych. Dzięki nim możliwe jest określenie różnic w poziomie wody czy kształtu dna morskiego, co ma znaczenie przy badaniu prądów oceanicznych, ruchów wody czy zmian klimatu.

W skrócie, pomiary batymetryczne to pomiary głębokości wód morskich, jeziornych lub rzecznych, które są wykonywane za pomocą specjalistycznego sprzętu. Służą one do zmapowania dna wody, co jest niezbędne przy projektowaniu infrastruktury wodnej oraz badaniu prądów oceanicznych, ruchów wody i zmian klimatu.