Czym różni się profil terenu od przekroju terenu?

15 mar, 2023 | Blog, Słowniczek pojęć geodezyjnych

Profil terenu to obraz przedstawiający ukształtowanie terenu wzdłuż wybranej linii, na przykład wzdłuż drogi, szlaku turystycznego lub koryta rzeki. Przykładowo, profil terenu może pokazać wzniesienia, obniżenia i nachylenia wzdłuż wybranej linii, a także punkty najwyższe i najniższe na tej linii.

Przekrój terenu to natomiast obraz przedstawiający wycinek terenu wzdłuż prostej linii pionowej, prostopadłej do powierzchni terenu. Przekrój terenu może pokazać, jak teren zmienia się w pionie, czyli jakie wzniesienia, obniżenia i zmiany nachylenia występują wzdłuż wybranej prostej linii. Przekrój terenu często jest linią prostopadłą do profilu terenu.

W skrócie, profil terenu przedstawia teren wzdłuż wybranej linii, a przekrój terenu przedstawia wycinek terenu wzdłuż prostej linii pionowej.