Czym są geodezyjne pomiary odkształceń i przemieszczeń obiektów budowlanych?

8 mar, 2023 | Blog, Słowniczek pojęć geodezyjnych

Geodezyjne pomiary odkształceń i przemieszczeń obiektów budowlanych to procesy, których celem jest określenie zmian położenia, kształtu i wymiarów budynków i innych konstrukcji w czasie ich budowy lub eksploatacji. Pomiary te wykonywane są przez geodetów i polegają na zastosowaniu technik pomiarowych, takich jak np. tachimetria, GPS lub inercyjne systemy pomiarowe. Informacje uzyskane z tych pomiarów służą do określenia stanu technicznego obiektu, monitorowania jego zmian i podejmowania odpowiednich działań zapobiegawczych.