Jak Lidar usprawnia wykonywanie pomiarów geodezyjnych metodą fotogrametrii lotniczej?

8 mar, 2023 | Blog, Fotogrametria lotnicza blog

LiDAR (skrót od Light Detection and Ranging) to technologia pozwalająca na dokładne skanowanie terenu za pomocą lasera. Lidar jest często stosowany w połączeniu z fotogrametrią lotniczą, co pozwala na uzyskanie bardziej dokładnych i precyzyjnych danych przestrzennych.

Dokładność: LiDAR pozwala na dokładniejsze pomiary niż tylko fotogrametria lotnicza, ponieważ używa lasera do skanowania terenu. Laser emitowany przez lidar jest skierowany na teren w różnych kierunkach, co pozwala na uzyskanie bardziej dokładnych danych przestrzennych.

Zasięg: LiDAR pozwala na uzyskanie danych z większej odległości niż tylko fotogrametria lotnicza. Dzięki temu możliwe jest pomiary terenów trudno dostępnych czy zabudowanych.

Zdolność penetracji: LiDAR pozwala na przenikanie przez liście i gałęzie drzew, co pozwala na uzyskanie danych przestrzennych terenów zalesionych.

Automatyzacja: LiDAR pozwala na automatyzację procesu pomiarów, co zwiększa efektywność i przyspiesza pracę.

Możliwość generowania chmury punktów: LiDAR pozwala na generowanie chmury punktów, co pozwala na tworzenie bardziej realistycznych modeli 3D terenu.

W skrócie, LiDAR usprawnia wykonywanie pomiarów geodezyjnych metodą fotogrametrii lotniczej poprzez zwiększenie dokładności, zasięgu, penetracji, automatyzację oraz generowanie chmury punktów.