Jakie mogą być konsekwencje realizacji inwestycji z pomocą mało doświadczonego geodety o niepewnych kompetencjach? Czy najniższa cena nie jest pułapką?

8 mar, 2023 | Blog, Budowa domu

Jeśli geodezyjna obsługa inwestycji prowadzona jest przez mało doświadczonego geodetę, mogą wystąpić różne niepożądane przez uczestników procesu inwestycyjnego konsekwencje, a w tym:

  1. Błędy w pomiarach terenu, co może prowadzić do nieprawidłowego projektowania i budowy obiektu.
  2. Błędy w wyznaczaniu granic działek, co może prowadzić do konfliktów z sąsiadami i problemów prawnych.
  3. Błędy w oznaczaniu położenia obiektów na mapie, co może prowadzić do problemów z uzyskaniem pozwolenia na budowę.
  4. Błędy w wykonaniu map do celów projektowych, co może prowadzić do błędów w projekcie i zwiększenia kosztów budowy.
  5. Błędy w powykonawczej dokumentacji geodezyjnej, co może prowadzić do problemów z uzyskaniem pozwolenia na użytkowanie obiektu.

Dokonując wyboru wykonawcy usług geodezyjnych, poza ceną, warto zwrócić uwagę na takie czynniki jak zakres kompetencji, doświadczenie czy podejście do realizacji zleconych prac, ponieważ mogą one mieć istotny wpływ na koszt realizacji całości prac projektowych. Wybór najniższej ceny usługi bez uwzględnienia tych czynników może nieść za sobą zwiększenie ryzyka wystąpienia ww. problemów mogących istotnie wpłynąć na zwiększenie całościowych kosztów realizacji inwestycji.