Jakie mogą być skutki błędnego wyznaczenia granic nieruchomości podczas realizacji inwestycji budowlanej?

8 mar, 2023 | Blog, Budowa domu

Błędne wyznaczenie granic nieruchomości może prowadzić do poważnych problemów prawnych i finansowych podczas realizacji inwestycji budowlanej. Mogą to być m.in.:

  1. Konflikty z sąsiadami i właścicielami sąsiednich nieruchomości
  2. Nielegalne wykorzystanie cudzej własności
  3. Problemy z uzyskaniem pozwoleń na budowę i zgłoszeń do odpowiednich urzędów
  4. Koszty związane z przesunięciem lub zmianą projektu budowlanego
  5. Problemy z wyceną i sprzedażą nieruchomości w przyszłości
  6. Możliwość odpowiedzialności cywilnej i karnej za naruszenie prawa własności.