Jakie mogą być skutki błędnego wyznaczenia granic nieruchomości?

15 mar, 2023 | Blog, Budowa domu, Prawo w geodezji

Błędne wyznaczenie granic nieruchomości może prowadzić do poważnych problemów prawnych i finansowych dla właścicieli nieruchomości. Mogą to być m.in.:

  1. Konflikty z sąsiadami i właścicielami sąsiednich nieruchomości
  2. Nielegalne wykorzystanie cudzej własności
  3. Problemy z uzyskaniem pozwoleń na budowę i zgłoszeń do odpowiednich urzędów
  4. Koszty związane z koniecznością przesunięcia lub rozbiórki postawionego ogrodzenia
  5. Problemy z wyceną i sprzedażą nieruchomości w przyszłości
  6. Naliczanie i uiszczanie wyższych podatków od nieruchomości
  7. Możliwość odpowiedzialności cywilnej i karnej za naruszenie prawa własności.