Zapraszamy do
kontaktu

geospot Biuro Geodezji

Dane firmowe:

Cubic Orb sp. z o.o.
ul. Piłsudskiego 74 lok. 320
50-020 Wrocław

NIP: 8842794921
REGON: 382009077
KRS: 0000761654

Sąd Rejonowy dla Wrocławia – Fabrycznej
IX Wydział Gospodarczy KRS