Geodezja B2B

Wieloletnia współpraca z szeregiem różnej wielkości biur projektowych i firm budowlanych przy projektowaniu i realizacji różnego rodzaju inwestycji pomogło nam dobrze poznać specyfikę całego procesu inwestycyjnego. Dzięki temu możemy zaoferować naszym klientom zoptymalizowane usługi dostosowane do ich potrzeb i wymogów formalnych, w zakresie nawet wykraczającym poza standardowe prace geodezyjne. Wykształcenie prawnicze dodatkowo ułatwia nam poruszanie się w zawiłościach przepisów prawa, co pozwala nam usprawniać wiele czynności administracyjnych, a w efekcie przyspieszyć realizację zarówno naszych zadań jak i zadań naszych klientów.

Co możemy
dla Ciebie zrobić?

Dla inwestorów

Dla projektowania

Dla budownictwa

Dla geodezji

Dla osób prywatnych

Inne opracowania

Zakres naszych usług staramy się dostosować do specyfiki nowoczesnego procesu projektowania aby w możliwie najwyższym stopniu zaspokoić potrzeby naszych klientów z branży projektowej z zakresu szeroko pojętej informacji przestrzennej. Oprócz dostarczania standardowych opracowań geodezyjnych staramy się dzielić z naszymi klientami naszą wiedzą ekspercką z zakresu Systemów Informacji Przestrzennej (GIS) aby możliwie uprawnić proces projektowania, nawet po realizacji naszych usług.

W pełni rozumiemy specyfikę procesu projektowania, dlatego też wszelkie zmiany zakresu prac pojawiające się w trakcie realizacji przez nas zlecenia nie są dla nas ani zaskoczeniem, ani tym bardziej problemem. Koniec końców najbardziej satysfakcjonuje nas ostateczne zadowolenie naszych klientów.

Jakość naszych usług najlepiej ocenią nasi dotychczasowi klienci, a właściwie – partnerzy:

podziały nieruchomości

weryfikacja i wyznaczenie granic nieruchomości

mapa do celów projektowych

geodezyjna obsługa inwestycji

nadzór geodezyjny na budowie

geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza

Mapy do celów projektowych pod inwestycje komunikacyjne (w tym obiekty inżynieryjne), kubaturowe, przemysłowe, budownictwo jednorodzinne, oraz wykonanie związanych z nimi dodatkowych geodezyjnych pomiarów i opracowań inżynieryjnych, ustaleń granic, podziałów nieruchomości itd.

pomiary inżynieryjne

numeryczny model terenu

fotogrametria lotnicza (dron)

hydrologiczne pomiary geodezyjne

podziały nieruchomości

kompleksowa geodezyjna obsługa inwestycji

Kompleksowa obsługa geodezyjna inwestycji wraz z wykonaniem geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej dla zadań inwestycyjnych związanych z budową/przebudową obiektów komunikacyjnych, inżynieryjnych, kubaturowych, małej architektury oraz wykonanie wszelkich dodatkowych prac geodezyjnych z nimi związanych.

wyznaczenie granic nieruchomości

pomiar objętości

tworzenie modeli do systemów sterowania maszyn

pomiary kontrolne

Opracowania kameralne (kartowanie, mapy numeryczne, mapy obiektowe GML, arkusze map do wydruku, profile i przekroje itd.) oraz specjalistyczne pomiary terenowe dla innych firm geodezyjnych.

fotogrametria lotnicza (dron)

pomiary batymetryczne

Kompleksowa obsługa inwestycji budowy domu jednorodzinnego, podział nieruchomości gruntowej, wyznaczenie granic działek ewidencyjnych, Mapy do celów prawnych.

wyznaczenie granic działek

podział działki

pomiar powierzchni

analiza stanu prawnego nieruchomości

Wszelkie inne pomiary i opracowania w których wiedza i umiejętności geodety mogą okazać się pomocne lub niezbędne.

Geodezja
w projektowaniu

Jakie jest znaczenie geodezji w procesie projektowania?

Jak nowoczesne Systemy Informacji Przestrzennej mogą usprawnić projektowanie?