GEODEZYJNA OBSŁUGA INWESTYCJI

Geodezyjna obsługa inwestycji infrastrukturalnych, hydrotechnicznych, przemysłowych, mieszkaniowych. Wykonywanie geodezyjnych pomiarów specjalistycznych dla celów realizacji inwestycji budowlanych.

Co możemy
dla Ciebie zrobić?

Doświadczenie w realizacji już przeszło 200 różnego rodzaju i wielkości inwestycji budowlanych nauczyło nas, że budowa to żywy organizm, w którym stała jest jedynie zmienność. Mając tę świadomość zorganizowaliśmy się tak, że dobrze potrafimy odnaleźć się w dynamicznie zmieniających się warunkach. Poza naszą dyspozycyjnością, często wspomagamy kierownictwo budowy naszymi urządzeniami pomiarowymi, naszym autorskim oprogramowaniem czy wykonywaniem niestandardowych opracowań geodezyjnych. Pozwala to nie tylko zminimalizować ryzyko spowolnienia lub wstrzymania prac budowlanych z powodu nieprzewidzianych sytuacji, lecz również istotnie usprawnia realizację całości inwestycji. Ostatecznie wszystkim nam zależy na jak najszybszym zakończeniu prac, dlatego szacunek dla naszego czasu wynagradzamy ponadprzeciętnym zaangażowaniem skierowanym na usprawnienie całego procesu budowlanego.

Członkowie naszego zespołu brali udział w geodezyjnej obsłudze szeregu inwestycji zarówno kubaturowych (w tym budowy hal, budynków mieszkaniowych, budynków i budowli przemysłowych np.: budowa Odra Tower we Wrocławiu, rozbudowa słodowni w Strzegomiu, budowa Park Hotel w Brzegu), jak i infrastrukturalnych (w tym obiektów inżynieryjnych, komunikacyjnych, hydrotechnicznych, energetycznych, masztowych; np. budowa autostrady S8 w Warszawie, rozbudowa ZGO Gać, budowa Elektrowni Wodnej w Lipkach, przebudowa Wrocławskiego Węzła Wodnego w tym przebudowy bulwarów w centrum Wrocławia, remont zabytkowego mostu nad rzeką Odrą w m. Ścinawa).

Doświadczenie to utrwaliło w nas przekonanie, iż w zakresie geodezyjnej obsługi inwestycji niewiele jest nas już w stanie zaskoczyć. Ponadto, złożenie operatów geodezyjnych do już przeszło 50 powiatów oraz wykształcenie prawnicze rozwinęły w nas umiejętność sprawnego radzenia sobie z nawet najtrudniejszymi sprawami formalnymi, czym również chętnie wspieramy naszych partnerów.

Posiadamy również duże doświadczenie w wykonywaniu opracowań i pomiarów specjalistycznych usprawniających realizację inwestycji. Od tworzenia modeli do systemów sterowania maszyn, przez wykonywanie pomiarów kontrolnych obiektów budowlanych oraz pomiarów powierzchni i objętości obiektów kubaturowych i lokali, po specjalistyczne pomiary obiektów gospodarki wodnej czy monitoring przemieszczeń lub deformacji.

Geodezyjna obsługa inwestycji

Co obejmują czynności geodezyjne na budowie?