TWORZENIE MODELI DO SYSTEMÓW STEROWANIA MASZYNAMI

Tworzenie modeli do systemów sterowania maszynami budowlanymi, wsparcie merytoryczne we wdrożeniu i obsłudze modeli i systemów, przedzakupowe doradztwo w zakresie wyboru odpowiedniego systemu.

Co możemy
dla Ciebie zrobić?

Nowoczesne budownictwo wymaga stosowania nowoczesnych narzędzi i technologii. Coraz gęstsza konkurencja na rynku budowlanym wymusza konieczność wykonywania realizacji inwestycji nie tylko szybciej, ale i efektywniej. Systemy sterowania maszynami budowlanymi wydają się być idealną odpowiedzią na te potrzeby. Nie tylko usprawniają wykonywanie prac ciężkich, lecz również minimalizują wpływ czynnika ludzkiego na te prace, który jest najczęstszą przyczyną występowania błędów budowlanych.

Systemy sterowania maszynami, do działania, potrzebują odpowiednio opracowanych numerycznych modeli terenu. Potrzeba ta idealnie wpisuje się w kompetencje geodety, nomen omen specjalisty z dziedziny informacji przestrzennej. Jest to dla nas wymarzone zagadnienie do realizacji naszych pasji zarówno geodezyjnych jak i związanych z optymalizacją procesów.

Opracowujemy modele zarówno do starszych (opartych na tachimetrach) jak i do nowych (opartych na technologii GNSS (GPS)) systemów sterowania maszynami budowlanymi. Wykonujemy to na podstawie projektów w postaci numerycznej oraz w tradycyjnej postaci papierowej. W miarę możliwości pomagamy zaimplementować model do systemu, staramy się być również wsparciem merytorycznym dla operatorów maszyn.

Oferujemy również naszym partnerom pomoc w wyborze oraz we wdrożeniu nowo zakupionych systemów sterowania maszynami (również tych mniej popularnych), a przy tym pomagamy zrozumieć zasadę ich działania (w szczególności w zrozumieniu parametrów urządzeń geodezyjnych będących kluczową częścią systemu), wraz ze wskazaniem ich realnych praktycznych możliwości i ograniczeń.

TWORZENIE MODELI DO SYSTEMÓW STEROWANIA MASZYNAMI

Jak systemy sterowania maszyn wspierają nowoczesne budownictwo?