Dla goedezji

Posiadamy ponad 25-letnie doświadczenie w wykonawstwie geodezyjnym. Realizowaliśmy i realizujemy głównie średnie i duże prace związane z:

opracowaniem map do celów projektowych

geodezyjną obsługą inwestycji

wykonaniem projektów podziału nieruchomości

oraz wykonywaniem specjalistycznych pomiarów inżynieryjnych

dla inwestycji infrastrukturalnych, przemysłowych, hydrologicznych i mieszkaniowych, a w tym dla celów budowy lub remontów obiektów inżynierskich (wiadukty, mosty, jazy, śluzy, elektrownie wodne, zbiorniki retencyjne).

Ze względu na specyfikę realizacji dużych zleceń, w naszym rozwoju kładziemy nacisk na ciągłą optymalizację naszych prac. Stąd, od 1999 r. tworzymy własne oprogramowanie (obecnie pod marką Cubic Orb), które usprawniło prace kameralne i terenowe nie tylko nam, lecz również setkom innych firm geodezyjnych. W Polsce byliśmy jednym z pierwszych producentów oprogramowania do kartowania i edycji map geodezyjnych (GoKart), który wdrożył obsługę map obiektowych w formacie GML (2014 r.). Inne nasze programy usprawniają m.in. tworzenie profili i przekrojów, kalibrację i edycję rastrów, wykorzystanie serwisów WMS, międzyukładową transformację map i współrzędnych, wykorzystanie numerycznych modeli terenu, pomiary odbiornikiem GNSS (QuickGNSS).

Na etapie konsultacji społecznych, wiele naszych uwag zostało uwzględnionych w procesie legislacyjnym obecnie obowiązujących rozporządzeń ws. baz danych składających się na mapę zasadniczą.

Jako wykonawcy prac geodezyjnych, już od 2017 r. wraz z operatami geodezyjnymi przekazujemy do PODGIK pliki do aktualizacji baz danych składających się na mapę zasadniczą wyłącznie w formacie GML. Nasze pliki z sukcesem zasiliły bazy w już przeszło 50 PODGIK’ach. Wynikami naszych prac zasilaliśmy również archiwa i systemy prowadzone dla terenów zamkniętych w KODGIK’ach i Rejonowych Zarządach Infrastruktury (MON).

Wykorzystując nasze doświadczenie, oprogramowanie i umiejętności optymalizacyjne, w wielu sferach wspieramy szereg innych wykonawców prac geodezyjnych, którym bardziej opłaca się podzlecić nam część prac kameralnych, aniżeli ponosić duże koszty tworzenia i utrzymania własnych niezbędnych ku temu struktur i zasobów (zatrudnienie, zakup komputerów i oprogramowania, szkolenia itd.). Nasze kompetencje również okazują się przydatne innym geodetom przy wykonywaniu specjalistycznych pomiarów inżynieryjnych, szczególnie wymagających posiadania dodatkowych urządzeń pomiarowych i kosztownego oprogramowania. Stąd zakres naszych klasycznych usług geodezyjnych rozszerzyliśmy o tzw. ‘Outsourcing w geodezji’.

Naszą wiedzą i doświadczeniem chętnie dzielimy się z innymi wykonawcami prac geodezyjnych, którym wzrost działalności i optymalizacja pracy leży równie blisko serca co nam. Wsparcie jakiego udzielamy:

budowa lub przebudowa dróg, a w tym budowa Obwodów utrzymania dróg

pomoc przy negatywnych weryfikacjach wyników prac geodezyjnych

szkolenia z tworzenia map obiektowych w formacie GML

dystrybucja sprawdzonych geodezyjnych urządzeń pomiarowych

Zapraszamy do współpracy!

Co możemy
dla Ciebie zrobić?

Oferta dla wykonawców prac geodezyjnych:

pliki GML

profile i przekroje

wektoryzacja map rastrowych

fotogrametria lotnicza

pomiary batymetryczne

Geospot
dla geodezji

Co to jest informacja przestrzenna?

Jakie jest zastosowanie Systemów Informacji Przestrzennej (GIS) w nowoczesnym budownictwie?

Czym są systemy informacji przestrzennej?

Czym zajmuje się gospodarka nieruchomościami?

Dlaczego my?

angażujemy się w realizację każdego zlecenia

tworzymy własne programy usprawniające pracę

ciągle podwyższamy jakość naszych usług

doradzamy w kwestiach formalno-prawnych

rozwiązujemy problemy

odbieramy telefony