Fotogrametria
lotnicza

Fotogrametria lotnicza, naloty fotogrametryczne, pomiary dronem, pomiary LiDAR, opracowanie chmury punktów, numerycznego modelu terenu oraz ortofotomapy na podstawie danych fotogrametrycznych.

Co możemy
dla Ciebie zrobić?

Wraz z naszymi partnerami z firmy SkySnap (8 lat doświadczenia w fotogrametrii lotniczej) na terenie całego kraju wykonujemy pomiary geodezyjne z wykorzystaniem UAV, AUV oraz LiDAR dla branż: projektowej, budowlanej, gospodarki nieruchomościami, wydobywczej, przemysłowej, gospodarki wodnej. Naszym doświadczeniem oraz zdobytymi umiejętnościami wspieramy również innych wykonawców prac geodezyjnych, dla których wejście w tę technologię jest zbyt dużą barierą finansową, lub po prostu nakład zleceń wymaga zaangażowania godnych zaufania podwykonawców.

W ramach szeroko pojętej fotogrametrii lotniczej możemy Was wesprzeć m.in. w:

  Pomiary objętości mas ziemnych, kruszyw, materiałów budowlanych

  Monitoring urobku na kopalniach i stanów magazynowych

  Monitoring postępu robót budowlanych

  Inwentaryzacja i monitorowanie składowisk odpadów komunalnych, górniczych, hutniczych

  Pomiary elewacji i dachów zabytkowych budynków

  Opracowanie ortofotomapy

  Opracowanie numerycznego modelu terenu

  Opracowanie modeli 3D terenu z nałożoną teksturą

  Pomiary termowizyjne

  Jeżeli Twoja potrzeba wykracza poza powyższą standardową listę zastosowań fotogrametrii lotniczej – skontaktuj się z nami, a my przeanalizujemy jak moglibyśmy pomóc.

  Dodatkowo oferujemy atrakcyjną dla klientów docelowych formę prezentacji wyników pomiarów fotogrametrycznych na stworzonym przez firmę SkySnap portalu Online, pozwalającym dodatkowo na przeprowadzanie szeregu analiz, pomiarów oraz na śledzenie postępu zmian na podstawie wyników z wielu kampanii pomiarowych.

  Zapraszamy do współpracy!

  Geodezyjna
  fotogrametria lotnicza

  Co to jest fotogrametria lotnicza?

  Jak fotogrametria lotnicza może usprawnić wykonywanie pomiarów geodezyjnych?

  Jak Lidar usprawnia wykonywanie pomiarów geodezyjnych metodą fotogrametrii lotniczej?