Pliki GML

Opracowania kameralne dla firm geodezyjnych, a w tym: tworzenie plików GML dla PODGIK, tworzenie plików wsadowych w formacie GML, przygotowywanie arkuszy map geodezyjnych, opracowywanie operatów geodezyjnych.

Co możemy
dla Ciebie zrobić?

Od 2017 r. z sukcesem przekazaliśmy już blisko 1000 plików GML do przeszło 50 PODGIK’ów, posiadających systemy: EWMAPA, GEO-INFO, Ewid 2007 (TurboEWID, WebEWID) i Comarch ERGO, wykorzystując do tego, dobrze w Polsce znane, nasze autorskie oprogramowanie (GoKart). Braliśmy czynny udział w procesie legislacyjnym obecnie obowiązujących rozporządzeń ws. baz danych składających się na mapę zasadniczą. Wspieramy użytkowników programu GoKart w rozwiązywaniu różnego rodzaju problemów związanych z tworzeniem plików GML. Sprawia to, że jesteśmy jednymi z najlepszych specjalistów w kraju w zakresie tworzenia i edycji map obiektowych w formacie GML.

Opracujemy dla Ciebie pliki w formacie GML dostosowane do każdego systemu do zarządzania zasobem geodezyjnym. Udostępnij nam mapę wywiadu, pikiety w pliku txt, szkic z pomiaru lub skartowany pomiar w pliku dxf/dwg/dgn, plik GML do modyfikacji oraz informację czego potrzebujesz, a my zajmiemy się resztą. W razie bezpodstawnych negatywnych weryfikacji opracowanych przez nas plików GML, udostępniamy gotową argumentację do stanowiska wykonawcy prac ws. weryfikacji.

Pliki GML opracowujemy zwykle do dwóch dni roboczych.

Inne opracowania

W przypadku stałej współpracy możemy podjąć się również wykonywania innych geodezyjnych opracowań kameralnych, a w tym m.in.:

wielkoobszarowe pomiary ukształtowania terenu w krótkim czasie

duża ilość danych przestrzennych – modele przedstawiająca całościowe ukształtowanie terenu

większa ilość informacji – model terenu + kolorowa ortofotomapa

dane opracowane w przystępnej wizualnie formie

Gwarantujemy formę rozliczenia, którą można zakwalifikować do kosztów prowadzenia działalności.

Pliki GML

Do czego w polskiej geodezji służą pliki w formacie GML?