Pomiary
batymetryczne

W naszym zespole posiadamy osoby posiadające wieloletnie doświadczenie w wykonywaniu geodezyjnych pomiarów hydrologicznych, w tym pomiarów batymetrycznych, na terenie całego Dolnego Śląska oraz innych obszarów Polski. Wykonywali oni pomiary geodezyjne na różnej wielkości zbiornikach wodnych oraz rzekach i ciekach, a w tym m.in. zbiorniki retencyjne Nysa i Otmuchów, rzeka Odra, kanały rzeki Odry we Wrocławiu, ostrogi rzeki Odry, rzeka Bóbr, rzeka Łomnica, rzeka Nysa Kłodzka, rzeka Ścinawka, rzeka Jeziorka, rzeka Bystrzyca, rzeka Opawa, jaz Brzeg Dolny, śluza Janowice, wały przeciwpowodziowe rzeki Odry.

Co możemy
dla Ciebie zrobić?

W ramach hydrologicznych pomiarów geodezyjnych oferujemy:

wykonywanie pomiarów batymetrycznych

przetwarzanie pomiarów batymetrycznych do postaci numerycznego modelu terenu (NMT)

wykonywanie szczegółowych inwentaryzacji budowli wodnych (jazy, śluzy, wały przeciwpowodziowe, zastawki, kanały, mosty, przepusty, brzegi, ostrogi itd.)

pomiary i opracowanie przekrojów i profili rzek i wałów przeciwpowodziowych

regulacje prawne zbiorników i cieków a w tym ustalenie linii brzegowej zgodnie z ustawą Prawo wodne

Do wykonywania pomiarów batymetrycznych wykorzystujemy profesjonalną echosondę umożliwiającą pomiar głębokości z dokładnością 0.01 m w zakresie operacyjnym od 30 cm do 100 m, podłączoną do precyzyjnego geodezyjnego odbiornika GNSS (GPS) wspieranego naszym autorskim oprogramowaniem (QuickGNSS).

Pomiary
batymetryczne

Co to są pomiary batymetryczne?