Wektoryzacja map rastrowych

Kalibracja i wektoryzacja map analogowych do postaci mapy numerycznej wektorowej lub obiektowej, a w tym transformacja map pomiędzy różnymi układami współrzędnych.

Co możemy
dla Ciebie zrobić?

Od samego początku naszej działalności opracowywaliśmy mapy do celów projektowych wyłącznie w formie mapy wektorowej. Przez wiele lat wymagało to każdorazowego wektoryzowania map analogowych lub rastrowych udostępnianych przez PODGIK. Zdobyliśmy w ten sposób doświadczenie i umiejętności, które na obecnym rynku pracy są już kompetencjami deficytowymi.

Wektoryzację wykonujemy naszym autorskim oprogramowaniem (GoKart) do symboliki zgodnej z rozporządzeniami z 2015 r. lub z 2021 r. W razie potrzeby wykonujemy również kalibrację map oraz transformację do dowolnego układu współrzędnych. W szczególnych przypadkach możemy również podjąć się obiektywizacji map rastrowych do formatu GML zgodnego z obowiązującymi standardami.

Gwarantujemy formę rozliczenia, którą można zakwalifikować do kosztów prowadzenia działalności.

Wektoryzacja
map rastrowych

Na czym polega wektoryzacja map rastrowych?