Kompleksowa geodezyjna
obsługa inwestycji

Kompleksowa geodezyjna obsługa całego procesu inwestycyjnego, od przygotowania nieruchomości gruntowej na cele inwestycyjne, przez przygotowanie projektu, realizację inwestycji, do uzyskania pozwolenia na użytkowanie i wykonania poinwestycyjnych podziałów i wyznaczeniu granic nieruchomości.

Co możemy
dla Ciebie zrobić?

Celem naszej działalności jest dostarczanie naszym klientom kompleksowego wsparcia geodezyjnego i właśnie w tym kierunku kierujemy nasz rozwój. Pragniemy być dla Was nie tylko usługodawcą, lecz również doradcą oraz nade wszystko partnerem. Staramy się tak kształtować naszą organizację aby móc wspierać naszą specjalistyczną wiedzą cały proces inwestycyjny począwszy od samego pomysłu, poprzez analizę możliwości jego realizacji, zorganizowanie formalności i uzyskanie opracowań niezbędnych do powstania projektu oraz obsługę realizacji zamierzenia budowlanego, kończąc na formalnościach niezbędnych do uzyskania pozwolenia na użytkowanie. Jesteśmy przekonani, że odpowiednie wsparcie geodezyjne jest w stanie w istotny sposób usprawnić cały proces inwestycyjny a przy tym znacząco ograniczyć jego koszty.

Zawirowania na rynku budowlanym, dynamicznie rozwijająca się gospodarka krajowa oraz niepewność sytuacji na rynkach międzynarodowych, wymuszają na Inwestorach poszukiwania sposobów mających na celu możliwe przyspieszenie procesu inwestycyjnego z jednoczesną minimalizacją jego kosztów oraz minimalizacją ryzyka wystąpienia nieprzewidzianych problemów mogących spowolnić lub wręcz wstrzymać realizację inwestycji. Niezwykle istotnym staje się w tej sytuacji dobieranie partnerów, którzy w pełni rozumieją cały proces inwestycyjny i potrafią sprostać specyfice dużych projektów, związanych z nimi wyzwaniami oraz ciągłymi zmianami.

Wychodząc naprzeciw tym potrzebom, dostosowaliśmy naszą organizację, a w tym nasze kompetencje, do kompleksowego geodezyjnego wsparcia realizacji inwestycji niezależnie od jej wielkości, złożoności i stopnia skomplikowania. Nasza specjalistyczna wiedza z zakresu geodezji i kartografii oraz systemów informacji przestrzennej (GIS), umiejętności programistyczne, szerokie doświadczenie oraz wykształcenie prawnicze pozwalają nam być wyjątkowo wartościowym doradcą inwestycyjnym.

W zależności od etapu procesu inwestycyjnego, wspieramy naszych partnerów w następujących sprawach:

Analiza stanu prawnego nieruchomości – w celu weryfikacji możliwości zrealizowania planowanego zamierzenia budowlanego

Regulacja stanu prawnego nieruchomości – w przypadku stwierdzenia stanu nieuregulowanego pod względem własnościowym i/lub przebiegu granic nieruchomości

Podział nieruchomości na cele inwestycyjne

Weryfikacja i wyznaczenie granic nieruchomości

Analiza wysokościowo-objętościowa terenu przeznaczonego pod inwestycję – opracowanie numerycznego modelu terenu

Opracowanie mapy do celów projektowych

Geodezyjna obsługa inwestycji

Geodezyjny nadzór budowy – wykonywanie kontroli poprawności realizacji prac budowlanych

Wykonanie Geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej wraz z aktualizacją odpowiednich danych ewidencyjnych

Pomiar powierzchni obiektów kubaturowych – w celu założenia kartotek lokali

Poinwestycyjny podział nieruchomości

Geodezyjna
obsługa inwestycji

Jakie mogą być konsekwencje realizacji inwestycji z pomocą mało doświadczonego geodety o niepewnych kompetencjach? Czy najniższa cena nie jest pułapką?