Mapa do celów
projektowych

Mapa do celów projektowych niezbędna w projektowaniu inwestycji mieszkaniowych, inwestycji developerskich, inwestycji handlowo-usługowych, inwestycji przemysłowych, inwestycji drogowych, inwestycji energetycznych oraz innych inwestycji prywatnych i publicznych.

Co możemy
dla Ciebie zrobić?

Mapa do celów projektowych to nie tylko dokument niezbędny do uzyskania pozwolenia na budowę, lecz przede wszystkim jest to podstawowe źródło informacji geoprzestrzennej niezbędnej w procesie projektowania. Precyzja, kompletność i wierność tych informacji ma kluczowe znaczenie dla prawidłowego przygotowania dokumentacji projektowej. Świadomość tego pozawala nam skupić nasze wysiłki na kwestiach najistotniejszych dla naszych klientów aby móc dostarczyć im opracowania o możliwie najwyższej jakości.

Mapy do celów projektowych opracowujemy w pełnej współpracy z naszymi klientami. Dokonując aktualizacji mapy zasadniczej, skupiamy się przede wszystkim na charakterze inwestycji oraz szczegółowym zakresie wskazanym przez jednostkę projektową, tak aby dostarczyć wszelkich niezbędnych i przydatnych przy projektowaniu danych w możliwie najkrótszym czasie. Wyniki naszych prac oraz dokumenty w ich ramach powstałe, przygotowujemy w formie, formacie i zakresie dostosowanym do potrzeb, preferencji i przyzwyczajeń naszych klientów.

Podczas naszej wieloletniej działalności wykonywaliśmy mapy do celów projektowych dla szerokiego wachlarzu różnego rodzaju zadań inwestycyjnych, a w tym m.in.:

Podczas naszej wieloletniej działalności wykonywaliśmy mapy do celów projektowych dla szerokiego wachlarzu różnego rodzaju zadań inwestycyjnych, a w tym m.in.:

budowa lub przebudowa dróg, a w tym budowa Obwodów utrzymania dróg

budowa lub remont obiektów inżynierskich (mosty, wiadukty, estakady itp.)

budowa lub przebudowa obiektów kubaturowych (hale, budynki mieszkalne, biurowe, handlowo-usługowe, stacje paliw, restauracje)

inwestycje kolejowe (tereny zamknięte PKP)

regulacje cieków i zbiorników wodnych

budowa, przebudowa lub remont budowli hydrotechnicznych (jazy, wały przeciwpowodziowe, elektrownie wodne)

budowa, przebudowa lub remont przesyłowych i lokalnych sieci uzbrojenia terenu

Posiadamy również duże doświadczenie w wykonywaniu pomiarów specjalistycznych usprawniających proces projektowania. Od tworzenia numerycznego modelu terenu, przez szczegółową inwentaryzację obiektów inżynierskich oraz obiektów kubaturowych i lokali, po specjalistyczne pomiary obiektów gospodarki wodnej czy monitoring przemieszczeń lub deformacji.

Geodezyjna mapa do celów projektowych

Jakie mogą być skutki projektowania z wykorzystaniem niewłaściwie opracowanej mapy do celów projektowych? Czy najniższa cena usługi to na pewno najtańsze rozwiązanie?