PODZIAŁY NIERUCHOMOŚCI GRUNTOWYCH

Podziały nieruchomości gruntowych pod cele inwestycyjne. Analiza, weryfikacja oraz regulacja stanu prawnego nieruchomości dla celów inwestycyjnych, w tym ustalenie, wznowienie i wyznaczenie granic działek ewidencyjnych.

Co możemy
dla Ciebie zrobić?

Podziały nieruchomości są nierzadko nieodzownym elementem procesu inwestycyjnego, niezależnie od rodzaju i wielkości zamierzenia budowlanego. Potrzeba ich realizacji może z różnych przyczyn dotknąć każdego uczestnika procesu inwestycyjnego przed rozpoczęciem w trakcie oraz po zakończeniu realizacji inwestycji. Nieuregulowany stan prawny nieruchomości rodzi z kolei wysokie ryzyko wstrzymania lub nawet całkowitego zablokowania procesu inwestycyjnego.

Mając na względzie nasze dążenia do świadczenia kompleksowych usług geodezyjnych, staramy się zaspokajać możliwie wszystkie potrzeby naszych klientów z zakresu geodezji i kartografii. Na podstawie naszych doświadczeń z różnego rodzaju inwestycjami, rozwinęliśmy nasze kompetencje również w tzw. geodezji prawnej, która obejmuje szereg czynności pomiarowych i formalnych związanych z regulacją stanu prawnego nieruchomości gruntowych oraz ich podziałem dla celów inwestycyjnych.

W ramach geodezji prawnej możemy wesprzeć Inwestorów kompleksowo realizując procedury podziałów nieruchomości gruntowych, a w tym:

opracowanie wstępnego projektu podziału nieruchomości

podział nieruchomości w oparciu o miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego

podział nieruchomości w oparciu o decyzję o warunkach zabudowy

podział nieruchomości w trybie specustawy

podział nieruchomości zabudowanej

podział nieruchomości rolnej

połączenie i podział nieruchomości

Geodezyjne podziały
nieruchomości

Znaczenie geodezji prawnej w procesie inwestycyjnym