WERYFIKACJA I WYZNACZENIE GRANIC NIERUCHOMOŚCI

Weryfikacja granic nieruchomości, wyznaczenie punktów granicznych, ustalenie przebiegu granic nieruchomości, wznowienie znaków granicznych – pod cele inwestycyjne.

Co możemy
dla Ciebie zrobić?

Nieodzownym elementem każdej inwestycji budowlanej jest wyznaczenie w terenie granic planowanego zamierzenia budowlanego. Niezależnie od tego czy granica ta pokrywa się z granicami nieruchomości gruntowych, jej wyznaczenie ma kluczowe znaczenie w przypadku chęci uniknięcia roszczeń związanych z przypadkowym naruszeniem terenów sąsiednich w trakcie realizacji inwestycji. Przebieg granic nieruchomości gruntowych warto również zweryfikować przed podjęciem decyzji o przystąpieniu do inwestycji, ponieważ uwidocznione w ewidencji gruntów i budynków granice nieruchomości często mogą nie odpowiadać rzeczywistemu przebiegowi granic nieruchomości (różnica ta może osiągać od kilku do kilkunastu metrów). Brak pewnej wiedzy o rzeczywistym przebiegu granic nieruchomości zwiększa ryzyko podjęcia błędnych decyzji inwestycyjnych, a tym samym poniesienia niepotrzebnych, często niebotycznych kosztów.

W przypadku wyznaczania granic nieruchomości gruntowych, niezbędnym jest posiadanie specjalistycznych kwalifikacji geodezyjnych (uprawnienia z zakresu rozgraniczania i podziałów nieruchomości), a przy tym nieocenione jest szerokie doświadczenie w realizacji tego zakresu prac geodezyjnych. Doświadczenie to szczególnie sprawdza się w sytuacji gdy projekt zawiera nieaktualny lub niewłaściwy przebieg granic nieruchomości, co wciąż nie jest rzadkością.

W naszym zespole posiadamy osoby z uprawnieniami geodezyjnymi z zakresu rozgraniczania i podziałów nieruchomości (gruntów) oraz posiadające szerokie doświadczenie w regulowaniu, ustalaniu, rozgraniczaniu i wyznaczaniu granic nieruchomości gruntowych, a w tym m.in. wyznaczaniu i stabilizacji pasa drogowego, regulowaniu stanu prawnego nieruchomości, rozgraniczaniu granic spornych, ustalaniu linii brzegowej cieków i zbiorników wodnych, ustalaniu przebiegu granic działek ewidencyjnych. Kwalifikacje te pozwalają nam zaspokajać potrzeby naszych partnerów w zakresie wyznaczania granic nieruchomości, a w tym efektywnie sprostać wszelkim formalnościom z tym związanym.

Poza realizacją standardowych usług geodezyjnych związanych z wyznaczaniem granic nieruchomości, wspieramy naszych partnerów również doradztwem z zakresu gospodarki nieruchomościami, często nieocenionym zarówno przed, w trakcie jak i po zakończeniu inwestycji budowlanej.

WERYFIKACJA I WYZNACZENIE GRANIC NIERUCHOMOŚCI

Czym legalnie jest granica nieruchomości gruntowej?

Jakie mogą być skutki błędnego wyznaczenia granic nieruchomości podczas realizacji inwestycji budowlanej?