PODZIAŁ DZIAŁKI

Podział nieruchomości gruntowej w celu wydzielenia działki budowlanej, podział nieruchomości rolnej, podział działki w celu regulacji stanu prawnego nieruchomości, wydzielenie fragmentu działki pod powiększenie nieruchomości sąsiedniej.

Co możemy
dla Ciebie zrobić?

W ramach geodezji prawnej możemy Ci pomóc kompleksowo realizując procedury podziałów nieruchomości gruntowych, a w tym:

opracowanie wstępnego projektu podziału nieruchomości

podział nieruchomości w oparciu o miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego

podział nieruchomości w oparciu o decyzję o warunkach zabudowy

podział nieruchomości zabudowanej

podział nieruchomości rolnej

podział nieruchomości w celu zniesienia współwłasności

podział w celu regulacji stanu prawnego nieruchomości

podział nieruchomości w celu polepszenia warunków nieruchomości sąsiedniej

połączenie i ponowny podział nieruchomości

sporządzenie wniosku o podział nieruchomości, który należy złożyć w odpowiednio miejscowym Urzędzie Gminy/Miasta

WERYFIKACJA I WYZNACZENIE GRANIC NIERUCHOMOŚCI

Czym legalnie jest granica nieruchomości gruntowej?