POMIAR POWIERZCHNI

Geodezyjny pomiar powierzchni nieruchomości gruntowych, budynkowych, lokalowych, a w tym opracowanie niezbędnych raportów, kartotek, zestawień, wykazów, bilansów, map itp.

Co możemy
dla Ciebie zrobić?

W ramach naszych kompetencji wynikających w wieloletniego praktykowania pomiarów geodezyjnych mających na celu określanie różnych powierzchni, oferujemy:

Pomiar powierzchni działki

Pomiar powierzchni budynku (tzw. pomiar powierzchni użytkowej budynku)

Pomiar powierzchni mieszkania (tzw. pomiar powierzchni użytkowej lokalu)

Pomiar powierzchni zabudowy

Pomiar powierzchni użytków rolnych

Pomiar powierzchni użytkowania terenu

Pomiar powierzchni terenu dla wydzielenia współwłasności

Wykonanie bilansu powierzchni terenu użytkowania współwłasności

WERYFIKACJA I WYZNACZENIE GRANIC NIERUCHOMOŚCI

Co to jest powierzchnia zabudowy i jakie przepisy prawa ją określają?

Co to jest powierzchnia użytkowa lokalu i jakie standardy regulują jej określanie?