Fotogrametria
lotnicza (dron)

Fotogrametria lotnicza służąca do pozyskiwania dużych ilości danych geoprzestrzennych i geoinformacyjnych dla celów nowoczesnego projektowania. Pomiary dronem przetwarzane są do numerycznego modelu terenu, chmury punktów oraz ortofotomapy.

Co możemy
dla Ciebie zrobić?

Fotogrametria lotnicza to jedna z najnowocześniejszych metod pozyskiwania danych przestrzennych, która służy do wykonywania szczegółowych pomiarów terenu, budowli czy nawet budynków. Pozwala ona na szybką, precyzyjną i nieinwazyjną inwentaryzację mierzonego obiektu, a także tworzenie wielkopowierzchniowych map, ortofotomap i modeli 3D. Opracowania te umożliwiają lepsze rozeznanie w terenie i jego ograniczeniach, co pozwala na bardziej trafne i przemyślane projektowanie.

W ramach naszych kompetencji jesteśmy w stanie dostarczyć szereg rozwiązań wykorzystujących fotogrametryczne metody pomiarowe, które w istotnym stopniu mogą usprawnić proces projektowania. W naszej ofercie znajdują się standardowe usługi fotogrametrii lotniczej, a w tym:

pomiary objętości mas ziemnych metodą fotogrametryczną

pomiary terenów trudnodostępnych i niebezpiecznych

monitoring poprawności realizacji prac budowlanych dla celów nadzoru autorskiego

opracowywanie orotofotomap na podstawie zdjęć lotniczych

opracowywanie numerycznego modelu terenu oraz chmury punktów z wykorzystaniem fotogrametrii lotniczej

Masz jakiś niestandardowy problem, który może rozwiązać fotogrametria lotnicza? Trudne i niestandardowe zadania to nasza specjalność! Jeżeli Twoja potrzeba nie koniecznie wpisuje się w powyższy zakres usług – napisz do nas, a my z przyjemnością postaramy się w tym pomóc.

Członkami naszego zespołu są wykwalifikowani specjaliści z dziedziny fotogrametrii lotniczej, posiadający wszelkie niezbędne uprawnienia. Zakres naszych kompetencji staramy się ciągle rozszerzać monitorując rozwój technologii fotogrametrycznych, inwestując w nowe rozwiązania i poszerzając naszą wiedzę poprzez różnego rodzaju szkolenia.

Jakie są korzyści wykorzystania fotogrametrii lotniczej?

wielkoobszarowe pomiary ukształtowania terenu w krótkim czasie

duża ilość danych przestrzennych – modele przedstawiająca całościowe ukształtowanie terenu

większa ilość informacji – model terenu + kolorowa ortofotomapa

dane opracowane w przystępnej wizualnie formie

pomiar nieinwazyjny – bez konieczności wejścia geodety na teren

możliwość wykonania pomiaru w miejscach niedostępnych i niebezpiecznych

możliwość rozpoczęcia procesu projektowania jeszcze przed uzyskaniem mapy do celów projektowych

redukcja kosztów – w odniesieniu do tradycyjnych metod pomiarowych

Geodezyjna
fotogrametria lotnicza

Co to jest fotogrametria lotnicza?

Jak fotogrametria lotnicza może się przydać w procesie projektowania?

Jak Lidar usprawnia wykonywanie pomiarów geodezyjnych metodą fotogrametrii lotniczej?