Kompleksowa geodezyjna
obsługa inwestycji

Kompleksowa geodezyjna obsługa całego procesu inwestycyjnego, od przygotowania nieruchomości gruntowej pod cele inwestycyjne, przez projektowanie, budowanie do uzyskania pozwolenia na użytkowanie i wykonania poinwestycyjnych podziałów nieruchomości i wyznaczeniu granic działek.

Co możemy
dla Ciebie zrobić?

Celem naszej działalności jest dostarczanie naszym klientom możliwie kompleksowego wsparcia geodezyjnego i właśnie w tym kierunku kierujemy nasz rozwój. Pragniemy być dla Was nie tylko usługodawcą, lecz również doradcą oraz nade wszystko partnerem. Staramy się tak kształtować naszą organizację aby móc wspierać naszą specjalistyczną wiedzą cały proces inwestycyjny począwszy od samego pomysłu, poprzez analizę możliwości jego realizacji, zorganizowanie formalności i uzyskanie opracowań niezbędnych do powstania projektu oraz obsługę realizacji zamierzenia budowlanego, kończąc na formalnościach niezbędnych do uzyskania pozwolenia na użytkowanie. Jesteśmy przekonani, że odpowiednie wsparcie geodezyjne jest w stanie w istotny sposób usprawnić cały proces inwestycyjny a przy tym znacząco ograniczyć jego koszty.

Obecnie inwestorzy, zarówno publiczni jak i prywatni, coraz częściej poszukują firm oferujących realizację zamierzenia budowlanego w tzw. formule „Zaprojektuj i wybuduj”. Skutkuje to koniecznością rozszerzenia spektrum kompetencji i odpowiedzialności biur projektowych i architektonicznych, o realizację projektu oraz zorganizowanie niezbędnych formalności, celem uzyskania pozwolenia na użytkowanie. Tym bardziej istotne staje się dobieranie podwykonawców, którzy w pełni rozumieją cały proces inwestycyjny i potrafią sprostać specyfice dużych projektów oraz związanych z nimi wyzwaniami i ciągłymi zmianami.

Wychodząc naprzeciw tym potrzebom, dostosowaliśmy naszą organizację oraz nasze kompetencje, do kompleksowego geodezyjnego wsparcia realizacji inwestycji niezależnie od jej wielkości, złożoności i stopnia skomplikowania. Nasza specjalistyczna wiedza z zakresu geodezji i kartografii oraz systemów informacji przestrzennej (GIS), umiejętności programistyczne, szerokie doświadczenie oraz wykształcenie prawnicze czynią nas wyjątkowo wartościowym doradcą inwestycyjnym.

W zależności od etapu procesu inwestycyjnego, wspieramy naszych partnerów w następujących sprawach:

Analiza stanu prawnego nieruchomości – w celu weryfikacji możliwości zrealizowania planowanego zamierzenia budowlanego

Regulacja stanu prawnego nieruchomości – w przypadku stwierdzenia stanu nieuregulowanego pod względem własnościowym i/lub przebiegu granic nieruchomości

Podział nieruchomości na cele inwestycyjne

Weryfikacja i wyznaczenie granic nieruchomości

Analiza wysokościowo-objętościowa terenu przeznaczonego pod inwestycję – opracowanie numerycznego modelu terenu

Opracowanie mapy do celów projektowych

Geodezyjna obsługa inwestycji

Geodezyjny nadzór budowy – wykonywanie kontroli poprawności realizacji prac budowlanych

Wykonanie Geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej wraz z aktualizacją odpowiednich danych ewidencyjnych

Pomiar powierzchni obiektów kubaturowych – w celu założenia kartotek lokali

Poinwestycyjny podział nieruchomości

Geodezyjna
obsługa inwestycji

Jakie mogą być konsekwencje realizacji inwestycji z pomocą mało doświadczonego geodety o niepewnych kompetencjach? Czy najniższa cena nie jest pułapką?