Geodezyjne pomiary inżynieryjne

Geodezyjne pomiary inżynieryjne polegające na szczegółowej inwentaryzacji budowli inżynierskich, obiektów hydrotechnicznych, monitoringu przemieszczeń i deformacji budowli, pionowaniu budowli wysmukłych.

Co możemy
dla Ciebie zrobić?

Geodezja jest naszą pasją, dlatego ciągle poszukujemy coraz to nowych wyzwań, pozwalających nam rozwijać nasze kompetencje i poszerzać doświadczenie zawodowe. W procesie projektowania różnorodnych zadań inwestycyjnych, przydatne, lub wręcz niezbędne, mogą okazać się bardziej specjalistyczne i szczegółowe pomiary geodezyjne. Co więcej, wiele obiektów infrastrukturalnych, hydrotechnicznych i przemysłowych wymaga przeprowadzania okresowych przeglądów lub monitoringu przemieszczeń i deformacji. Stwarza to dla nas idealne warunki do realizacji naszych pasji zawodowych, a przy tym daje nam możliwość zaangażowania w szerszy zakres procesu inwestycyjnego, oraz procesy związane z cyklem życia obiektów inwestycyjnych już po ich wybudowaniu. Dlatego też z chęcią angażujemy się we wsparcie naszych klientów przy nawet najbardziej niestandardowych zadaniach, w których nasza wiedza i doświadczenie mogą wspomóc procesy projektowe i okołoprojektowe.

W ramach naszej dotychczasowej praktyki zawodowej mieliśmy możliwość wykonywać szereg różnego rodzaju specjalistycznych geodezyjnych pomiarów inżynieryjnych, a w tym m.in.:

szczegółowa inwentaryzacja obiektów inżynierskich (mosty, wiadukty, estakady itp.)

inwentaryzacja budowli hydrotechnicznych (jazy, śluzy, progi wodne, ostrogi, kanały, zbiorniki, wały przeciwpowodziowe)

pomiary batymetryczne pod regulację cieków i zbiorników wodnych

pomiary objętości mas ziemnych, kruszców, wykopów itp.

monitoring przemieszczeń i/lub deformacji budynków, budowli infrastrukturalnych, budowli hydrotechnicznych

pomiary i opracowania związane z okresowymi przeglądami wałów przeciwpowodziowych

pionowanie i kontrola pionowości słupów

W praktyce – im zadanie bardziej niestandardowe, tym chętniej przystępujemy do jego realizacji.

Geodezja
w pomiarach