Inwestycje dot. sieci uzbrojenia terenu – Malczyce – referencje

Malczyce, pow. średzki, woj. dolnośląskie

Berger Bau Polska Sp. z o. o.

Opis realizacji:

Wykonanie powykonawczego pomiaru przyączenia sieci kanalizacji ogólnospławnej oraz opracowanie wyników tych pomiarów dla zadania inwestycyjnego pn.: "Przyłączenie dworca PKP w Malczycach do odcinka sieci kanalizacji ogólnospławnej w ul. Dworcowej i włączenie do sieci kanalizacji sanitarnej DN200 - w ramach zadania inwestycyjnego "Przebudowa dworca kolejowego Malczyce" " Zakres inwestycji obejmował powykonawczy pomiar kanalizacji sanitarnej o łącznej długości ok. 65 m.

Realizacja