Współpraca

Wierzymy, że współpraca na zasadzie partnerstwa opartego na otwartości i zaufaniu jest kluczem do maksymalizacji obopólnych korzyści z realizacji wspólnych projektów. Stała współpraca daje nam możliwość wczucia się w specyfikę zadań realizowanych przez naszych klientów poprzez poznanie Waszych procedur, stosowanych technologii, używanej terminologii. Stwarza to warunki do usprawnienia komunikacji i wymiany danych pomiędzy nami oraz do dostosowania efektów naszej pracy do Waszych potrzeb. W rezultacie nasze usługi jesteśmy w stanie realizować szybciej, a ich efekty pozwalają również usprawnić pracę naszych partnerów. Minimalizowane jest również ryzyko wystąpienia konieczności dokonywania poprawek wynikających np. z niezrozumienia, które po obu stronach mogłyby skutkować wydłużeniem czasu realizacji zadań oraz poniesieniem niepotrzebnych kosztów.

Ponadto, w ramach stałej współpracy, w zależności od potrzeb, dostarczamy naszym partnerom urządzenia pomiarowe oraz nasze autorskie oprogramowanie, które istotnie usprawniają realizację prac zarówno projektowych, jak i budowlanych.

W ramach partnerstwa jesteśmy w stanie zaoferować wiele więcej niż zwykła realizacja zleceń, a jedyne czego oczekujemy w zamian to szacunek dla naszego czasu, który po ludzkim, jest naszym najcenniejszym zasobem.

W ramach stałej współpracy jesteśmy w stanie zaoferować:

Sprzęt pomiarowy i oprogramowanie

Pomiary geodezyjne dla celów projektowych

Geodezyjna obsługa inwestycji

Projektowanie i budownictwo jednorodzinne

Sprzęt pomiarowy
i oprogramowanie

Poza działalnością geodezyjną, jesteśmy dystrybutorami geodezyjnego sprzętu pomiarowego (odbiorniki GNSS/GPS – potocznie ‘tyczki geodezyjne’) oraz producentami oprogramowania usprawniającego pracę już prawie 2000 firm geodezyjnych, projektowych i budowlanych (polskich i zagranicznych).

Więcej na temat naszych produktów:

W ramach stałej współpracy, oferujemy naszym partnerom darmową prezentację oferowanych przez nas produktów oraz 15% rabat na ich zakup, a w tym wdrożenie, szkolenie wstępne i późniejszą pomoc techniczną.

Pomiary geodezyjne
dla celów projektowych

W przypadku realizacji w tym samym czasie wielu zleceń, których zakres opracowania znajduje się w zbliżonej lokalizacji, mamy możliwość zmniejszenia naszych kosztów poprzez łączenie wykonywania kilku prac terenowych w pojedyncze wyjazdy. Zyskiem płynącym z takiej optymalizacji naszej pracy dzielimy się z naszymi partnerami poprzez udzielanie rabatu w przypadku jednoczesnego zlecenia nam wielu prac pomiarowych, których zakres znajduje się w podobnej lokalizacji. Rabat ten naliczamy według poniższych zasad.

W sytuacji jednoczesnego (w ciągu 2 dni) zlecenia nam kilku terenowych prac pomiarowych, znajdujących się w zbliżonej lokalizacji (w promieniu 20 km), oferujemy rabaty naliczane do każdego z tych zleceń, w wysokości:

  • 5% – dla 2-3 zleceń,
  • 10% – dla 4-6 zleceń,
  • 15% – dla 7-9 zleceń,
  • 20% – dla 10 i więcej zleceń.

Zapraszamy do współpracy!

Geodezyjna obsługa
inwestycji

Dodatkowa działalność w zakresie dystrybucji urządzeń geodezyjnych, dała nam możliwość powiększenia naszej bazy sprzętowej. Tworzenie własnego oprogramowania zaś pozwala nam tworzyć narzędzia programistyczne dostosowane do różnych specjalistycznych potrzeb.

Powyższe pozwala nam wspierać naszych partnerów z branży budowlanej, poprzez dostarczanie rozwiązań sprzętowych i programistycznych istotnie usprawniających realizację inwestycji.

W przypadku wykonywania przez nas na rzecz naszych partnerów geodezyjnej obsługi odpowiednio dużej inwestycji, na czas jej realizacji udostępniamy kierownikowi budowy geodezyjny odbiornik GNSS/GPS (potocznie: „tyczka geodezyjna”) obsługiwany naszym wyjątkowo łatwym i intuicyjnym oprogramowaniem na urządzeniu z Androidem. Po krótkim przeszkoleniu każdy pracownik budowlany jest w stanie wytyczyć elementy projektowe, na podstawie odpowiednio przez nas opracowanych danych, oraz wykonać podstawowe pomiary kontrolne. Pozwala to nie tylko uniknąć ryzyka wstrzymania prac w sytuacjach awaryjnych (np. gdy zniszczony zostanie wcześniej wytyczony przez nas palik) lecz również umożliwia wykonywanie bieżącej kontroli poprawności wykonywanych prac budowlanych. Co więcej, zestaw ten daje możliwość bieżącego monitorowania przebiegu kolizji uzbrojenia terenu, co minimalizuje ryzyko jej uszkodzenia podczas wykonywania prac ziemnych.

Naszym partnerom, którzy chcieliby uzyskać powyższe korzyści przy realizacji inwestycji obsługiwanych przez innych geodetów, oferujemy wynajem lub sprzedaż odbiorników GNSS („tyczek geodezyjnych”) wraz z szkoleniem i wsparciem technicznym, z uwzględnieniem rabatu w wysokości 15%.

Zapraszamy do współpracy!

Projektowanie i Budownictwo
jednorodzinne

Firmom zajmującym się projektowaniem i realizacją inwestycji związanych z budownictwem jednorodzinnym, oferujemy kompleksową obsługę geodezyjną w tzw. formule ‘Pakiet dom’, który obejmuje:

  • Opracowanie Mapy do celów projektowych,
  • Wytyczenie osi konstrukcyjnych budynku oraz ew. przebiegu sieci (1 wyjazd),
  • Geodezyjną inwentaryzacje powykonawczą budynku z przyłączami (1 wyjazd).

W ramach realizacji wszystkich powyższych usług wspieramy inwestorów wszelkimi niezbędnymi informacjami, przygotowujemy potrzebne im dokumenty, poinformujemy o koszcie naszych prac i o tym skąd się on bierze. Jesteśmy w bieżącym kontakcie z jednostką projektową i kierownikiem budowy.

W przypadku stałej współpracy, oferujemy naszym partnerom 10% prowizji z przychodu, za każdego dostarczonego nam klienta zainteresowanego realizacją ‘Pakietu dom’. Dodatkowo, dostarczamy naszym partnerom broszury zawierające wszelkie informacje dot. ‘Pakietu dom’, które w zrozumiały dla inwestora sposób wyjaśnią cały proces realizacji naszych prac w tym zakresie.

Na początku stałej współpracy ustalamy z naszymi partnerami formę i zakres przepływu danych, opracowań i informacji pomiędzy nami, aby w możliwie najwyższym stopniu dostosować się do Waszych potrzeb, a tym samym usprawnić realizację naszych wspólnych projektów.

Zapraszamy do współpracy!

Geodezja
w projektowaniu

Co to jest informacja przestrzenna?

Jakie jest zastosowanie Systemów Informacji Przestrzennej (GIS) w nowoczesnym budownictwie?

Czym są systemy informacji przestrzennej?

Czym zajmuje się gospodarka nieruchomościami?

Dlaczego my?

angażujemy się w realizację każdego zlecenia

tworzymy własne programy usprawniające pracę

ciągle podwyższamy jakość naszych usług

doradzamy w kwestiach formalno-prawnych

rozwiązujemy problemy

odbieramy telefony