Co to jest fotogrametria lotnicza?

8 mar, 2023 | Blog, Fotogrametria lotnicza blog

Fotogrametria lotnicza to metoda pozyskiwania danych przestrzennych za pomocą zdjęć lotniczych. Jest ona szeroko stosowana w różnych dziedzinach, takich jak kartografia, inżynieria, architektura czy geologia. Dzięki fotogrametrii lotniczej możliwe jest dokładne odwzorowanie terenu, a także tworzenie map, modeli 3D i ortofotomap.

Fotogrametria lotnicza polega na wykonywaniu zdjęć lotniczych z różnych perspektyw i kątów. Następnie, za pomocą specjalistycznych programów, te zdjęcia są analizowane i przetwarzane, co pozwala na uzyskanie dokładnych danych przestrzennych.

Jednym z głównych zastosowań fotogrametrii lotniczej jest tworzenie ortofotomap. Są to mapy, na których znajdują się zdjęcia terenu zrobione z lotu ptaka, a także informacje o nachyleniu i wysokości terenu. Ortofotomapy są szczególnie przydatne w planowaniu przestrzennym, inżynierii czy geologii.

Fotogrametria lotnicza jest również coraz częściej wykorzystywana w przemyśle nieruchomości. Dzięki niej możliwe jest dokładne zmierzenie powierzchni działki czy budynku, co jest niezbędne przy różnych transakcjach.

Fotogrametria lotnicza to metoda bardzo dokładna i precyzyjna, dlatego zyskuje coraz więcej zastosowań w różnych dziedzinach. Dzięki niej możliwe jest tworzenie dokładnych map i modeli 3D, co jest niezbędne w planowaniu przestrzennym, projektowaniu, inżynierii czy geologii.