Hydrologiczne
pomiary geodezyjne

Hydrologiczne pomiary geodezyjne – pomiary batymetryczne służące do stworzenia modeli 3D dna cieków i zbiorników wodnych oraz szczegółowa geodezyjna inwentaryzacja budowli i urządzeń hydrotechnicznych.

Co możemy
dla Ciebie zrobić?

Geodezja jest ważnym elementem projektowania hydrologicznego, ponieważ zapewnia precyzyjne dane dotyczące ukształtowania terenu, które są niezbędne do prawidłowego projektowania systemów zarządzania wodą. Hydrologiczne pomiary geodezyjne, a w szczególności pomiary batymetryczne, pozwalają na stworzenie numerycznego modelu terenu (NMT), który jest ważnym, a wręcz niezbędnym narzędziem w projektowaniu hydrologicznym.

W naszym zespole posiadamy osoby posiadające wieloletnie doświadczenie w wykonywaniu geodezyjnych pomiarów hydrologicznych na terenie całego Dolnego Śląska oraz innych obszarów Polski. Wykonywali oni pomiary geodezyjne na różnej wielkości zbiornikach wodnych oraz rzekach i ciekach, a w tym m.in. zbiorniki retencyjne Nysa i Otmuchów, rzeka Odra, kanały rzeki Odry we Wrocławiu, ostrogi rzeki Odry, rzeka Bóbr, rzeka Łomnica, rzeka Nysa Kłodzka, rzeka Ścinawka, rzeka Jeziorka, rzeka Bystrzyca, rzeka Opawa, jaz Brzeg Dolny, śluza Janowice, wały przeciwpowodziowe rzeki Odry.

W ramach hydrologicznych pomiarów geodezyjnych oferujemy:

wykonywanie pomiarów batymetrycznych

przetwarzanie pomiarów batymetrycznych do postaci numerycznego modelu terenu (NMT)

wykonywanie szczegółowych inwentaryzacji budowli wodnych (jazy, śluzy, wały przeciwpowodziowe, zastawki, kanały, mosty, przepusty, brzegi, ostrogi itd.)

pomiary i opracowanie przekrojów i profili rzek i wałów przeciwpowodziowych

regulacje prawne zbiorników i cieków a w tym ustalenie linii brzegowej zgodnie z ustawą Prawo wodne

Do wykonywania pomiarów batymetrycznych wykorzystujemy profesjonalną echosondę umożliwiającą pomiar głębokości z dokładnością 0.01 m w zakresie operacyjnym od 30 cm do 100 m, podłączoną do precyzyjnego geodezyjnego odbiornika GNSS (GPS).

Hydrologiczne
pomiary geodezyjne

Co to są pomiary batymetryczne?

Jakie jest znaczenie geodezji w projektowaniu hydrologicznym?

Ustalenie linii brzegowej zgodnie z ustawą Prawo wodne