GEODEZYJNA INWENTARYZACJA POWYKONAWCZA

Geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza obiektów budowlanych, a w tym pomiar powykonawczy budynków, budowli, sieci uzbrojenia terenu, obiektów zagospodarowania terenu, pomiar powierzchni użytkowej lokali, przygotowanie geodezyjnej dokumentacji powykonawczej.

Co możemy
dla Ciebie zrobić?

Prawie każda inwestycja budowlana finalnie wymaga przeprowadzenia tzw. geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej. Jej wynikiem jest opracowanie, a następnie zatwierdzenie w odpowiednim miejscowo urzędzie geodezyjnej dokumentacji powykonawczej, będącej kluczową częścią dokumentacji niezbędnej do dokonania odbiorów prac budowlanych i uzyskania pozwolenia na użytkowanie. Niezwykle istotnym zatem jest, aby geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza wykonana została szybko i efektywnie.

Mając na względzie to jak istotnym dla inwestorów jest możliwie najszybsze zakończenie inwestycji, przez wiele lat doświadczeń z szerokim wachlarzem różnego rodzaju i wielkości inwestycji budowlanych szukaliśmy metod i sposobów pozwalających możliwie zminimalizować terminy opracowania i zatwierdzenia geodezyjnej dokumentacji powykonawczej. Zamiłowanie do optymalizacji pracy pozwoliło nam mocno usprawnić wykonywanie pomiarów oraz opracowywanie na ich podstawie odpowiednich dokumentów powykonawczych. Wykształcenie prawnicze oraz wrodzona dociekliwość z kolei pozwoliły nam odkryć wiele sposobów na przyspieszenie procedur administracyjnych. Co więcej, we współpracy z jednostką projektową i kierownictwem budowy, potrafimy również doradzić jak można usprawnić cały proces odbioru inwestycji i uzyskiwania pozwolenia na użytkowanie.

Niezależnie od tego kto prowadził geodezyjną obsługę inwestycji, warto rozważyć zlecenie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej firmie, która posiada stosowne doświadczenie, kompetencje oraz rozumie jak ważnym aspektem jest czas.

GEODEZYJNA INWENTARYZACJA POWYKONAWCZA

Jakie mogą być konsekwencje realizacji inwestycji z pomocą mało doświadczonego geodety o niepewnych kompetencjach? Czy najniższa cena nie jest pułapką?