Analiza stanu prawnego nieruchomości

Analiza i regulacja stanu prawnego nieruchomości pod kątem własnościowym i inwestycyjnym, rozgraniczenie nieruchomości gruntowej, ustalenie linii brzegowej cieków i zbiorników wodnych, weryfikacja zapisów w MPZP.

Co możemy
dla Ciebie zrobić?

Przed przystąpieniem do opracowania koncepcji inwestycji, niezbędne jest wykonanie szeregu analiz mających na celu ocenę możliwości inwestycyjnych, a w tym dokonania oceny szans i ograniczeń planowanego zamierzenia budowlanego. Z reguły czynnikiem mającym największy wpływ na ocenę tych możliwości jest wybrana pod cele inwestycyjne nieruchomość i związane z nią ograniczenia wynikające m.in. z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Sama nieruchomość może być obciążona ograniczeniami własnościowymi (nieuregulowany stan własnościowy), ograniczeniami związanymi z przebiegiem granic (nieuregulowany przebieg granic – rozbieżności w przebiegu granic na mapie a w terenie; występowanie granic spornych) czy też ograniczeniami służebnościowymi. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego może natomiast ograniczać możliwości inwestycyjne pod względem wykonawczym, lokalizacyjnym, konstrukcyjnym i obszarowym.

Do dokonania prawidłowej oceny powyższych ograniczeń niezbędne jest wykonanie analizy stanu prawnego nieruchomości pod kątem inwestycyjnym. Do przeprowadzenia tej analizy niezbędne jest posiadanie odpowiedniej wiedzy z zakresu szeroko pojętej informacji przestrzennej (GIS) oraz przepisów prawa z dziedziny geodezji i kartografii, gospodarki nieruchomościami i planowania przestrzennego. Wiedzę tę pozyskują osoby podejmujące studia na kierunku geodezja i kartografia, a następnie mają możliwość jej praktycznego wykorzystywania w pracy zawodowej.

Ponad dziesięcioletnie doświadczenie w realizacji prac z tzw. geodezji prawnej, wykształcenie prawnicze oraz wrodzona dociekliwość sprawiają, że jesteśmy w stanie wykonać wnikliwe analizy stanu prawnego nieruchomości i na ich podstawie dostarczyć Inwestorom wartościową ocenę możliwości inwestycyjnych z zakresu informacji przestrzennej, a w tym analizę ryzyka w tym zakresie, związanego z realizacją planowanego zamierzenia budowlanego.

W ramach analizy stanu prawnego nieruchomości jesteśmy w stanie zaoferować szereg usług doradczych i wykonawczych, a w tym:

analiza stanu prawnego nieruchomości gruntowej pod kątem własnościowym i inwestycyjnym

regulacja stanu prawnego nieruchomości gruntowej

regulacje prawne zbiorników i cieków a w tym ustalenie linii brzegowej zgodnie z ustawą Prawo wodne

rozgraniczenie nieruchomości

weryfikacja zapisów z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dot. nieruchomości przeznaczonej lub planowanej pod cele inwestycyjne

Analiza stanu prawnego
nieruchomośći

Co to jest informacja przestrzenna?

Jakie jest zastosowanie Systemów Informacji Przestrzennej (GIS) w nowoczesnym budownictwie?

Czym są systemy informacji przestrzennej?

Czym zajmuje się gospodarka nieruchomościami?