Mapa do celów projektowych

Mapa do celów projektowych pod inwestycje infrastrukturalne, hydrotechniczne, przemysłowe, developerskie, mieszkaniowe, publiczne. Wykonywanie geodezyjnych pomiarów specjalistycznych dla celów projektowych.

Co możemy
dla Ciebie zrobić?

Mapa do celów projektowych to nie tylko dokument niezbędny do uzyskania pozwolenia na budowę, lecz przede wszystkim jest to podstawowe źródło informacji geoprzestrzennej niezbędnej w procesie projektowania. Precyzja, kompletność i wierność tych informacji ma kluczowe znaczenie dla prawidłowego przygotowania dokumentacji projektowej. Świadomość tego pozawala nam skupić nasze wysiłki na kwestiach najistotniejszych dla naszych klientów aby móc dostarczyć im opracowania o możliwie najwyższej jakości.

Mapy do celów projektowych opracowujemy w pełnej współpracy z naszymi klientami. Dokonując aktualizacji mapy zasadniczej, skupiamy się przede wszystkim na charakterze inwestycji oraz szczegółowym zakresie wskazanym przez jednostkę projektową, tak aby dostarczyć wszelkich niezbędnych i przydatnych przy projektowaniu danych w możliwie najkrótszym czasie. Wyniki naszych prac oraz dokumenty w ich ramach powstałe, przygotowujemy w formie, formacie i zakresie dostosowanym do potrzeb, preferencji i przyzwyczajeń naszych klientów.

Podczas naszej wieloletniej działalności wykonywaliśmy mapy do celów projektowych dla szerokiego wachlarzu różnego rodzaju zadań inwestycyjnych, a w tym m.in.:

Podczas naszej wieloletniej działalności wykonywaliśmy mapy do celów projektowych dla szerokiego wachlarzu różnego rodzaju zadań inwestycyjnych, a w tym m.in.:

budowa lub przebudowa dróg, a w tym budowa Obwodów utrzymania dróg

budowa lub remont obiektów inżynierskich (mosty, wiadukty, estakady itp.)

budowa lub przebudowa obiektów kubaturowych (hale, budynki mieszkalne, biurowe, handlowo-usługowe, stacje paliw, restauracje)

inwestycje kolejowe (tereny zamknięte PKP)

regulacje cieków i zbiorników wodnych

budowa, przebudowa lub remont budowli hydrotechnicznych (jazy, wały przeciwpowodziowe, elektrownie wodne)

budowa, przebudowa lub remont przesyłowych i lokalnych sieci uzbrojenia terenu

Posiadamy również duże doświadczenie w wykonywaniu pomiarów specjalistycznych usprawniających proces projektowania. Od tworzenia numerycznego modelu terenu, przez szczegółową inwentaryzację obiektów inżynierskich oraz obiektów kubaturowych i lokali, po specjalistyczne pomiary obiektów gospodarki wodnej czy monitoring przemieszczeń lub deformacji.

Geodezyjna mapa do celów projektowych

Jakie mogą być skutki projektowania z wykorzystaniem niewłaściwie opracowanej mapy do celów projektowych? Czy najniższa cena usługi to na pewno najtańsze rozwiązanie?