WYZNACZENIE GRANIC DZIAŁEK

Wyznaczenie granic działki, wznowienie punktów granicznych, ustalenie przebiegu granic działek – dla nieruchomości zabudowanych, nieruchomości rolnych i innych.

Co możemy
dla Ciebie zrobić?

W ramach wyznaczenia granic działek, oferujemy:

wyznaczenie granic działki pod budowę ogrodzenia

weryfikacja przebiegu ogrodzenia względem granic działek

ustalenie lub rozgraniczenie granic spornych

wyznaczenie lub ustalenie granic działek rolnych

weryfikacja użytkowania działek względem granic działek ewidencyjnych

wznowienie i stabilizacja znaków granicznych

WYZNACZENIE GRANIC NIERUCHOMOŚCI

Czym legalnie jest granica nieruchomości gruntowej?

Jakie mogą być skutki błędnego wyznaczenia granic nieruchomości?