Numeryczny
model terenu

Numeryczny model terenu (NMT) dla potrzeb nowoczesnego projektowania, opracowany na podstawie wyników pomiarów geodezyjnych w preferowanych formach i formatach.

Co możemy
dla Ciebie zrobić?

Dynamiczny rozwój technologii informatycznych dostarcza branży projektowej szereg coraz to wydajniejszych narzędzi programistycznych ułatwiających i usprawniających proces szeroko pojętego projektowania. Ich wielokrotnie większa efektywność jest praktycznie bezkonkurencyjna względem projektowania metodami konwencjonalnymi. Jednakże narzędzia te wymagają uprzedniego pozyskania ogromnej ilości danych geoprzestrzennych i odpowiedniego ich przetworzenia.

Wychodząc naprzeciw tym zmianom, w naszej ofercie posiadamy usługę masowego pozyskiwania danych dotyczących ukształtowania terenu oraz przetwarzania ich do postaci numerycznego modelu terenu lub tzw. chmury punktów.

W zależności od potrzeb naszych klientów oraz od charakteru terenu, dane do opracowania numerycznego modelu terenu pozyskujemy metodami konwencjonalnymi, pomiarami batymetrycznymi, fotogrametrią lotniczą (dron), z ogólnodostępnych serwisów zawierających dane geoprzestrzenne, bądź dowolną kombinacją tych metod. Numeryczny model terenu opracowujemy w formach i formatach kompatybilnych z oprogramowaniem służącym do ich dalszego przetwarzania w procesie projektowym, mając przy tym na względzie potrzeby i preferencje naszych klientów.

Geodezyjne numeryczne
modele terenu

Jak numeryczny model terenu może usprawnić proces projektowania?