NADZÓR GEODEZYJNY NA BUDOWIE

Nadzór geodezyjny, kontrola inwestorska prac geodezyjnych na budowie, kontrola geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej, kontrola jakości prac geodezyjnych, opinia ekspercka poprawności wykonanych prac geodezyjnych.

Co możemy
dla Ciebie zrobić?

„Kontrola podstawą zaufania”? Nie zupełnie… Mylić się jest rzeczą ludzką, ale niektóre pomyłki kosztują zbyt dużo by tłumaczyć je utartymi frazesami. Wraz ze wzrostem wielkości, a tym bardziej – stopnia skomplikowania inwestycji, rośnie ryzyko popełnienia niezamierzonego błędu przy jej realizacji. Co za tym idzie rośnie również ryzyko poniesienia dodatkowych kosztów inwestycji spowodowany koniecznością wykonania niezbędnych napraw oraz związany z tym koszt wydłużenia czasu budowy.

Aby ograniczyć te ryzyka, warto rozważyć konieczność wykonywania podwójnej kontroli prawidłowego wykonania najbardziej złożonych elementów projektu, lub elementów których błędne wykonanie może mieć największy wpływ na opóźnienie pozostałych prac budowlanych. W celu uzyskania największej pewności, taką kontrolę najlepiej zlecić firmie niezależnej od tej wykonującej geodezyjną obsługę inwestycji, posiadającej odpowiednie doświadczenie i kompetencje.

W naszym zespole posiadamy osoby z wieloletnim doświadczeniem w realizowaniu geodezyjnej obsługi różnego rodzaju i wielkości inwestycji budowlanych. Od obiektów infrastrukturalnych (drogi, kanały rzeczne, elektrownie wodne, linie energetyczne), w tym obiektów inżynieryjnych (mosty, wiadukty, estakady, przepusty, maszty, słupy), przez obiekty przemysłowe i handlowe (hale, silosy, fabryki) po budownictwo biurowo-mieszkaniowe (np. budowa Odra Tower we Wrocławiu). Posiadamy również sprzęt pomiarowy pozwalający na dokonywanie kontroli z wymaganą dokładnością. Pasja do geodezji oraz wrodzona dociekliwość przy tym sprawiają, że czujemy się pewni w przeprowadzaniu kontroli i analiz nawet najbardziej złożonych inwestycji.

WERYFIKACJA I WYZNACZENIE GRANIC NIERUCHOMOŚCI

Jakie skutki może ponieść Inwestor w przypadku wystąpienia błędów budowlanych?