INNE OPRACOWANIA

Geodezja naszą pasją, dlatego ciągle poszukujemy coraz to nowych wyzwań pozwalających nam rozwijać nasze kompetencje i poszerzać doświadczenie zawodowe. W procesie projektowania wielu zadań inwestycyjnych, realizacji inwestycji czy rozwoju miast i przedsiębiorstw, przydatne, lub wręcz niezbędne, mogą okazać się bardziej specjalistyczne i szczegółowe pomiary geodezyjne. Stwarza to dla nas idealne warunki do realizacji naszych pasji zawodowych, a przy tym daje nam możliwość zaangażowania w szerszy zakres rozwoju kraju. Dlatego też z chęcią angażujemy się we wsparcie naszych klientów przy nawet najbardziej niestandardowych zadaniach, w których nasza wiedza i doświadczenie mogą wspomóc Wasz rozwój.

W ramach naszej dotychczasowej praktyki zawodowej mieliśmy możliwość wykonywać szereg różnego rodzaju specjalistycznych pomiarów geodezyjnych, a w tym m.in.:

szczegółowa inwentaryzacja obiektów inżynierskich (mosty, wiadukty, estakady itp.),

inwentaryzacja budowli hydrotechnicznych (jazy, śluzy, progi wodne, ostrogi, kanały, zbiorniki, wały przeciwpowodziowe)

pomiary batymetryczne pod regulację cieków i zbiorników wodnych

pomiary objętości mas ziemnych, kruszców, wykopów, nasypów itp.

monitoring przemieszczeń i/lub deformacji budynków, budowli infrastrukturalnych, budowli hydrotechnicznych

pomiary i opracowania związane z okresowymi przeglądami wałów przeciwpowodziowych

pionowanie i kontrola pionowości słupów, szybów windowych, masztów itd.

inwentaryzacja drzew i innej zieleni miejskiej

wyznaczenie pasa przeciwpożarowego wzdłuż linii kolejowych,

pomiary dla celów ustawiania i przenoszenia linii produkcyjnych

W praktyce – im zadanie bardziej niestandardowe, tym chętniej przystępujemy do jego realizacji.

Masz jakiś problem, w którego rozwiązaniu mogą pomóc pomiary geodezyjne? Skontaktuj się z nami, chętnie udzielimy Ci wsparcia!

Inne opracowania geodezyjne

Co to jest informacja przestrzenna?

Jakie jest zastosowanie Systemów Informacji Przestrzennej (GIS) w nowoczesnym budownictwie?

Czym są systemy informacji przestrzennej?

Czym zajmuje się gospodarka nieruchomościami?

Dlaczego my?

angażujemy się w realizację każdego zlecenia

tworzymy własne programy usprawniające pracę

ciągle podwyższamy jakość naszych usług

doradzamy w kwestiach formalno-prawnych

rozwiązujemy problemy

odbieramy telefony