Co to jest informacja przestrzenna?

8 mar, 2023 | Blog, Słowniczek pojęć geodezyjnych

Informacja przestrzenna to dane dotyczące położenia i rozmieszczenia obiektów w przestrzeni. Może to obejmować informacje o położeniu geograficznym, takie jak współrzędne GPS, lub informacje o rozmieszczeniu obiektów w przestrzeni trójwymiarowej, takie jak modele 3D budynków. Informacja przestrzenna jest często używana w systemach informacji geograficznej (GIS) i w różnych innych zastosowaniach, takich jak nawigacja, planowanie przestrzenne, budownictwo, zarządzanie zasobami naturalnymi i ochroną środowiska.