Co to jest powierzchnia zabudowy i jakie przepisy prawa ją określają?

15 mar, 2023 | Blog, Budowa domu, Słowniczek pojęć geodezyjnych

Powierzchnia zabudowy to powierzchnia, jaką zajmuje budynek w stosunku do działki na której jest zlokalizowany. Jest to jeden z parametrów określających sposób zagospodarowania terenu, a jej wartość zależy od przeznaczenia działki oraz przepisów prawa.

W Polsce kwestie powierzchni zabudowy regulowane są w Prawie budowlanym, Prawie geodezyjnym i kartograficznym oraz w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego. W zależności od rodzaju działki oraz jej przeznaczenia, mogą obowiązywać różne wartości powierzchni zabudowy. W przypadku terenów mieszkaniowych maksymalna powierzchnia zabudowy wynosi 50% powierzchni działki, natomiast dla terenów przemysłowych może ona wynosić nawet 80%.

Powierzchnia zabudowy ma duże znaczenie w procesie uzyskiwania decyzji o pozwoleniu na budowę, ponieważ jej wartość wpływa na wymagania dotyczące wysokości budynku, minimalnej odległości od granicy działki czy dopuszczalnej intensywności zagospodarowania terenu. Dlatego też, warto dokładnie przeanalizować wymagania dotyczące powierzchni zabudowy przed przystąpieniem do planowania budowy.