Czym legalnie jest granica nieruchomości gruntowej?

8 mar, 2023 | Blog, Budowa domu

Granicą nieruchomości gruntowej jest legalnie określona linia oddzielająca jedną nieruchomość od drugiej. Jest ona ustanowiona przez właściciela nieruchomości i zarejestrowana w księdze wieczystej. Granice nieruchomości są ustanawiane na podstawie aktów prawnych, takich jak mapy ewidencyjne, decyzje administracyjne lub orzeczenia sądowe. Właściciel nieruchomości jest zobowiązany do przestrzegania granic swojej nieruchomości i nie może naruszać granic sąsiednich nieruchomości. W przypadku sporu dotyczącego granic nieruchomości może być konieczne rozstrzygnięcie sądu.