Czym są systemy informacji przestrzennej?

8 mar, 2023 | Blog, Słowniczek pojęć geodezyjnych

Systemy Informacji Przestrzennej (ang. Geographic Information Systems, GIS) to specjalnego rodzaju systemy informatyczne, które pozwalają na przechowywanie, analizowanie, wizualizację i przetwarzanie danych przestrzennych. GIS łączy dane z różnych źródeł, takich jak mapy, zdjęcia satelitarne, dane geodezyjne i informacje pochodzące z różnych sensorów, z danymi atrybutowymi, takimi jak informacje demograficzne, ekonomiczne i środowiskowe.

GIS umożliwiają tworzenie map, modeli przestrzennych i raportów, które pozwalają na lepsze zrozumienie i analizowanie zjawisk zachodzących w przestrzeni, np. zmiany land-use, budownictwo, zanieczyszczenie powietrza, zmiany klimatyczne czy projektowanie i planowanie miast. Wiele różnych branż, takich jak transport, ochrona środowiska, zarządzanie nieruchomościami, budownictwo, gospodarka, nauki przyrodnicze, korzysta z GIS, do podejmowania decyzji biznesowych czy planowania różnych działań.