Do czego w polskiej geodezji służą pliki w formacie GML?

15 mar, 2023 | Blog, Geodezja w praktyce

Pliki w formacie GML (Geography Markup Language) są używane w polskiej geodezji do wymiany informacji geoprzestrzennej między różnymi systemami informatycznymi, takimi jak systemy informacji geograficznej (GIS), systemy teleinformatyczne obejmujące zbiory danych przestrzennych infrastruktury informacji przestrzennej składające się na Państwowy Zasób Geodezyjny i Kartograficzny (PZGIK) oraz pomiędzy wykonawcami prac geodezyjnych a organami Służby Geodezyjnej i Kartograficznej.

Pliki GML mogą zawierać informacje dotyczące geometrii i właściwości obiektów geoprzestrzennych, takich jak punkty, linie, poligony, powierzchnie, budynki, granice działek czy też elementy infrastruktury technicznej (np. sieci wodociągowe, linie energetyczne itp.).

Pliki GML pozwalają na precyzyjną definicję obiektów geoprzestrzennych oraz na ich łatwą wymianę między różnymi systemami informatycznymi. W polskiej geodezji pliki GML są często wykorzystywane do przekazywania informacji pomiędzy systemem PZGIK a systemami informatycznymi służącymi do planowania przestrzennego, projektowania infrastruktury technicznej czy też analizy danych geoprzestrzennych.