Jak fotogrametria lotnicza może się przydać w procesie projektowania?

8 mar, 2023 | Blog, Fotogrametria lotnicza blog

Fotogrametria lotnicza może być bardzo przydatna w procesie projektowania, ponieważ pozwala na szybkie i dokładne zdobycie danych dotyczących terenu i obiektów na nim znajdujących się.

Fotogrametria lotnicza pozwala na wykonanie skanowania terenu z wykorzystaniem zdjęć lotniczych, co pozwala na uzyskanie dokładnych informacji o jego topografii, położeniu obiektów oraz ich wymiarach. Te dane mogą być następnie przetwarzane na modele 3D i mapy numeryczne, co pozwala na precyzyjne planowanie i projektowanie.

Fotogrametria lotnicza jest również przydatna przy planowaniu infrastruktury, takiej jak drogi, mosty, linie energetyczne itp. pozwala na określenie tras i przeszkód oraz na uzyskanie dokładnych informacji o wymiarach i położeniu tych obiektów.

Fotogrametria lotnicza jest także przydatna przy analizie środowiska naturalnego, takiej jak monitorowanie zmian w krajobrazie, monitorowanie zasobów naturalnych, ochrona przyrody, itp. pozwala na uzyskanie aktualnych i dokładnych danych o zmianach zachodzących na terenie.

Fotogrametria lotnicza jest również przydatna w procesie inwentaryzacji budynków, co jest niezbędne przy projektowaniu remontów czy rozbudowy. Pozwala na uzyskanie dokładnych pomiarów budynku i jego dachu, co pozwala na lepsze zrozumienie jego konstrukcji oraz uwzględnienie jej w projekcie.

Fotogrametria lotnicza jest również przydatna przy inwentaryzacji nieruchomości, pozwala na uzyskanie dokładnej dokumentacji dotyczącej położenia i wymiarów budynków, dróg, placów itp.