Jak numeryczny model terenu może usprawnić proces projektowania?

8 mar, 2023 | Blog, Geodezja w praktyce

Numeryczny model terenu (NMT) pozwala na przetwarzanie i analizowanie cyfrowych danych dotyczących terenu, co może usprawnić proces projektowania poprzez udostępnienie precyzyjnych informacji o topografii, ukształtowaniu terenu, roślinności i innych ważnych cechach wybranego obszaru. Może on pomóc w przygotowaniu wizualizacji i symulacji, aby ułatwić ocenę wpływu projektu na środowisko i istniejącą infrastrukturę. Modelowanie terenu ma szczególne znaczenie dla projektów budowlanych, które wymagają dokładnych informacji o terenie przed przystąpieniem do budowy. NMT może być użyty do generowania trójwymiarowych modeli terenu, co pozwala na wizualizację projektu i jego lepsze zrozumienie przez projektantów i decydentów. Odpowiednia analiza NMT może pomóc w identyfikacji potencjalnych problemów i wyeliminowaniu ich w początkowych etapach projektowania oraz zmniejszeniu ryzyka związanego z realizacją projektu. Może być również użyty do analizy potencjalnych zagrożeń, takich jak powodzie lub erozja, co pozwala na bardziej odporny projekt.