Jakie czynności geodezyjne są niezbędne przy realizacji inwestycji budowy domu jednorodzinnego?

15 mar, 2023 | Blog, Budowa domu

Geodezja jest niezbędna do wykonania szeregu prac, które są niezbędne przy realizacji inwestycji budowy domu jednorodzinnego. Poniżej przedstawiam niektóre z najważniejszych czynności geodezyjnych, które są wymagane podczas budowy domu:

  1. Pomiar granic działki – geodeta wykonuje pomiary granic działki, na której ma być zbudowany dom, aby ustalić dokładne wymiary i kształt działki.
  2. Podział działki – geodeta wykonuje w przypadku gdy niezbędne jest wydzielenie mniejszej działki z większej (np. działki budowlanej z działki rolnej)
  3. Przygotowanie mapy do celów projektowych – geodeta przygotowuje mapę, na której znajdują się informacje o granicach działki, ukształtowaniu terenu, istniejącej infrastrukturze (np. sieci wodociągowej, kanalizacyjnej, gazowej) oraz innych elementach, które mogą mieć wpływ na budowę. Mapa ta wykorzystywana jest do przygotowania projektu.
  4. Wytyczenie osi budynku – geodeta wyznacza osie budynku, co umożliwia zbudowanie domu zgodnie z projektem architektonicznym i zgodnie z prawem.
  5. Geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza – geodeta dokonuje pomiarów, aby upewnić się, że budynek i przyłącza sieci uzbrojenia terenu zbudowane są zgodnie z projektem architektonicznym i ustawiony na działce zgodnie z prawem. Efektem tych prac jest mapa geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej, niezbędna do uzyskania pozwolenia na użytkowanie.

Te czynności geodezyjne są kluczowe dla wykonania prawidłowej i bezpiecznej budowy domu jednorodzinnego. Dlatego warto zlecić je specjalistom, którzy posiadają odpowiednie kwalifikacje i doświadczenie.