Inwestycje inżynieryjne – Stara Kraśnica – wiadukt – referencje

Stara Kraśnica, pow. złotoryjski, woj. dolnośląskie

Berger Bau Polska Sp. z o. o.

Opis realizacji:

Kompleksowa obsługa geodezyjna inwestycji zakończona geodezyjną inwentaryzacją powykonawczą dla zadania inwestycyjnego pn.: "Przebudowa wiaduktu w ciągu drogi wojewódzkiej nr 365 km 16+410 w mieście Stara Kraśnica". Zakres inwestycji obejmował przebudowę starego wiaduktu wraz z sąsiadującym zagospodarowaniem.

Realizacja