Znaczenie geodezji prawnej w procesie inwestycyjnym

8 mar, 2023 | Blog, Prawo w geodezji

Geodezja prawna jest istotna, a wręcz niezbędna w procesie inwestycyjnym, ponieważ zajmuje się uzyskiwaniem i interpretowaniem informacji dotyczących nieruchomości, co jest kluczowe przy podejmowaniu decyzji inwestycyjnych. Geodeci prawni odpowiadają za wykonywanie operatów służebności, map do celów prawnych, regulacją stanu prawnego nieruchomości, wyznaczanie granic i opracowywanie dokumentacji powykonawczej.

Geodezja prawna jest również niezbędna przy rozstrzyganiu sporów granicznych i rozwiązywaniu problemów związanych z nieruchomościami, takich jak brak tytułu własności czy niejasności dotyczące granic działki. Geodeci prawni wykonują również ekspertyzy i opinie dotyczące nieruchomości, które mogą być przydatne przy rozstrzyganiu spraw sądowych.

Wykorzystanie usług geodety prawnego przed przystąpieniem do inwestycji pozwala na uniknięcie potencjalnych problemów prawnych i finansowych, jakie mogą pojawić się w trakcie lub po jej zakończeniu. Warto pamiętać, że geodezja prawna jest ważnym elementem procesu inwestycyjnego, który pozwala na pewność co do legalności i prawidłowości przeprowadzanych działań.